Továrenský vzhľad

Celý obraz spoločnosti

2

Dielňa na uhlovú vežu z ocele