Firemná kultúra

Základné hodnoty podniku: na zákazníka zameraný, jednota a spolupráca, čestný a dôveryhodný, priekopnícky a inovatívny, vytrvalosť.

Podnikateľská misia: prvotriedne vystúpenie, zaplaťte priateľom P Plus

Filozofia spoločnosti: kvalitu prežitia, dôveryhodnosť trhu, vedu a vývoj, riadenie efektívnosti

Podniková vízia: stať sa najdôveryhodnejšími obchodnými zákazníkmi, najuznávanejšími podnikmi a najsúdržnejším podnikom